Thứ năm, 14 Tháng 9 2023 07:25

Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất tên chủ đề, tuyến, điểm tham quan Công viên địa chất Lạng Sơn

Chiều 30/8/2023, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất tên chủ đề, tuyến, điểm tham quan Công viên địa chất Lạng Sơn. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm tích cực triển khai Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó dự kiến xây dựng 38 điểm trên 4 tuyến tham quan toàn cảnh vùng Công viên địa chất gắn với những giá trị tiêu biểu của Lạng Sơn như di sản tín ngưỡng thờ Mẫu, giá trị cổ sinh học tại Mỏ than Na Dương, di chỉ Khảo cổ Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Khoách (huyện Bình Gia)Hiện, tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ Công viên địa chất Lạng Sơn, dự kiến vào tháng 11 năm nay sẽ đệ trình lên Tổ chức Văn hóa-Khoa học-Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) để công nhận là Công viên địa chất toàn cầu; Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn cũng đang khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng như: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, bổ sung, đánh giá, xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ các giá trị di sản văn hóa, địa chất; nâng cao nhận thực cộng đồng về di sản và Công viên địa chất Lạng Sơn; giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở vật chất và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển, khai thác các tiềm năng trong Công viên địa chất Lạng Sơn.

HOÀNG VI

Read 87 times