Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 07:43

Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẠNG SƠN

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

I. Ban Thường vụ

1. Nguyễn Phúc Hà

2. Vi Thị Thu Đạm

3. Trịnh Trọng Anh

4. Mã Thị Hoàn

5. Đàm Tiến Sơn

II. Ban Chấp hành

1. Nguyễn Phúc Hà

2. Trịnh Trọng Anh

3. Vi Thị Thu Đạm

4. Phan Văn Hòa

5. Mã Thị Hoàn

6. Nguyễn Thị Lan Huyền

7. Hoàng Văn Páo

8. Hoàng Việt Bình

9. Vũ Kiều Oanh

10. Nguyễn Anh Dũng

11. Đàm Tiến Sơn

12. Cao Thanh Sơn

13. Tống Đức Sơn

14. Nguyễn Văn Tân

15. Đặng Thị Ký

III. Thường trực Hội

$11.     Chủ tịch: Nguyễn Phúc Hà

$12.     Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng Biên tập Tạp chí VNXL: Vi Thị Thu Đạm

3. Phó Chủ tịch: Trịnh Trọng Anh

IV. Các phòng ban

$11.     Văn phòng: Điện thoại: 02053812231

- Chánh Văn phòng: Mã Thị Hoàn

- Phó Chánh Văn phòng: Đặng Thị Ký

$12.     Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng: Điện thoại: 02053812338

- Phó Trưởng Ban, Thư ký tòa soạn, Phụ trách Ban: Hoàng Thị Thu Hương

Read 6879 times Last modified on Thứ ba, 27 Tháng 2 2024 08:57