Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 07:43

Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẠNG SƠN

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

I. Ban Thường vụ

1. Nguyễn Phúc Hà

2. Vi Thị Thu Đạm

3. Phan Văn Hòa

4. Mã Thị Hoàn

5. Đàm Tiến Sơn

II. Ban Chấp hành

1. Trịnh Trọng Anh

         2. Đặng Thế Anh

3. Vi Thị Thu Đạm

4. Nguyễn Phúc Hà

5. Phan Văn Hòa

6. Mã Thị Hoàn

7. Nguyễn Thị Lan Huyền

8. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

9. Phùng Văn Muộn

10. Vũ Kiều Oanh

11. Nguyễn Thị Phượng

12. Đàm Tiến Sơn

13. Cao Thanh Sơn

14. Tống Đức Sơn

15. Nguyễn Văn Tân

III. Thường trực Hội

1.     Chủ tịch: Nguyễn Phúc Hà

2.     Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng Biên tập Tạp chí VNXL: Vi Thị Thu Đạm

3. Chánh Văn phòng: Mã Thị Hoàn

IV. Các phòng ban

1.     Văn phòng: Điện thoại: 02053812231

- Chánh Văn phòng: Mã Thị Hoàn

- Phó Chánh Văn phòng: Đặng Thị Ký

2.     Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng: Điện thoại: 02053812338

- Trưởng Ban: Trịnh Trọng Anh

- Phó Trưởng Ban, Thư ký tòa soạn: Hoàng Thị Thu Hương

Read 6760 times Last modified on Thứ năm, 21 Tháng 9 2023 04:15