Thứ tư, 05 Tháng 6 2024 03:00

THỂ LỆ Cuộc thi ảnh đẹp nghệ thuật năm 2024 với chủ đề: “Ảnh đẹp Du lịch Yên Bái”

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh đẹp nghệ thuật năm 2024 với chủ đề:

“Ảnh đẹp Du lịch Yên Bái”

-----------

  - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học - Nghệ thuật trong tình hình mới”;

  - Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

  - Thực hiện chương trình hành động số 188 ngày 25/11/2023 Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Tỉnh ủy Yên Bái.

  - Căn cứ công văn số 3543/UBND-VX ngày 24/10/2023 về việc phê duyệt thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

  - Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2024 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

  - Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-HLHVHNT ngày 26/03/2024 Kế hoạch về việc Tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật năm 2024 với chủ đề: “Ảnh đẹp Du lịch Yên Bái”;

  - Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật năm 2024 với chủ đề: “Ảnh đẹp Du lịch Yên Bái” như sau:

  - Cuộc thi dành cho tất cả các công dân đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam và du khách nước ngoài yêu thích nhiếp ảnh.

  - Với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. (Bảo trợ cấp tỉnh).

  I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CUỘC THI

  1.Mục đích:

  Cuộc thi ảnh Ảnh nghệ thuật năm 2024 với chủ đề: “Ảnh đẹp du lịch Yên Bái” nhằm quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh quan, con người, những nét văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Yên Bái trong thời gian tới.                 

  Khuyến khích, tôn vinh các tác giả có tác phẩm mới, sáng tạo, độc đáo, có góc nhìn mới lạ qua lăng kính máy ảnh về mảnh đất, cuộc sống, con n gười, văn hóa, điểm đến du lịch tỉnh Yên Bái; tạo sức hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong và ngoài nước

  2.Yêu cầu:

  Kế hoạch được tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo đúng trọng tâm, yêu cầu, có sức lan tỏa rộng rãi trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.

  Các tác phẩm tham dự Cuộc thi được chụp tại tất cả các địa điểm, địa danh trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nội dung, kích thước, điều kiện đảm bảo đúng mục đích, quyd định trong Thể lệ cuộc thi.

  II. Đối tượng dự thi

  1.Cuộc thi dành cho tất cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, là người Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam;

  2.Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc không được dự thi.

  III. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM, TÁC GIẢ DỰ THI

  1.Quy định về tác phẩm

  - Ảnh dự thi là những tác phẩm chưa từng đoạt giải và triển lãm cấp tỉnh trở lên và thời gian sáng tác kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2024. Không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc trong ảnh.

  - Ảnh dự thi là ảnh dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3.000 px, dung lượng không quá 6Mb (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự thi lên website của Ban Tổ chức anhdepdulichyenbai.com (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại website).

  - Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng.

  - Tác giả có thể gửi ảnh đơn và ảnh bộ dự thi.

  - Mỗi tác giả được phép gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự Cuộc thi (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ và tên của mình.                      

  + Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một phẩm.                                                                                    

  + Ảnh bộ: Tối đa 03 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần ghi chú (tối đa 150 chữ) giới thiệu nội dung bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dân cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).

  - Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

  - Không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc trong ảnh, ảnh dự thi được cắt cúp căn chỉnh màu sắc trong ảnh. Đối với những ảnh đạt giải, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu cung cấp file gốc để kiểm tra, đối chiếu.

  - Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm tham dự, nhưng không quá 15% số ảnh Ban Tổ chức nhận được.

  - Ảnh dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam, chứa đựng những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo. Nếu phát hiện tác phẩm thi nào vi phạm Thể lệ hoặc không trung thực hay có phát sinh vấn đề tranh chấp quyền tác giả, Ban Tổ chức sẽ loại tác phẩm đó khỏi Cuộc thi mà không cần báo trước (kể cả trước, trong và sau Cuộc thi).

  2. Trách nhiệm của tác giả

  - Thực hiện đúng Thể lệ Cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp thuận mọi quy định của Cuộc thi.                                                    

  - Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

  3. Thời gian

  - Hình thức gửi ảnh: Gửi trực tiếp tại website: anhdepdulichyenbai.com

  - Hạn gửi file ảnh: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/9/2024.

  Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự thi của các tác giả, Ban Tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của Cuộc thi.

  4. Lịch chấm ảnh và trao giải

  - Chọn ảnh triển lãm và chấm giải: Tháng 10/2024

  - Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả trên Website Cuộc thi.

  - Trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 11/2024, tại tỉnh Yên Bái.

  IV. GIẢI THƯỞNG:

  - 01 giải Nhất trị giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức;

  - 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 7.000.000đ (Bảy triệu đồng chẵn) và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức;

  - 03 giải Ba mỗi giải trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức;

  - 05 giải khuyến Khích mỗi giải trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn) và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức.

  Các tác giả có tác phẩm đoạt giải: Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi sẽ được cấp Bằng Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (cấp tỉnh), được tính điểm xét kết nạp Hội theo Quy chế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

  V.QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI

  1.Bản quyền sở hữu tác phẩm dự thi đạt giải và triển lãm thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái sở hữu. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái có quyền xử lý kỹ thuật các tác phẩm đạt giải và triển lãm để phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, phục vụ các nhiệm vụ, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh không nhằm mục đích thương mại.

  2.Tác giả tham gia Cuộc thi chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi và các quyền liên quan khác. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu tác phẩm đạt giải vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức có quyết định hủy bỏ và sẽ thu hồi giải thưởng (gồm tiền thưởng và giấy chứng nhận).

  Ban Tổ chức mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Read 53 times Last modified on Thứ tư, 05 Tháng 6 2024 03:10