THÔNG BÁO 
Sửa đổi Thể lệ Cuộc thi giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023
 
Căn cứ Kế hoạch 129/KH-SVHTTDL ngày 07/7/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 405/KH-SVHTTDL ngày 31/8/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn Ban tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023; Quyết định số 331/KH-SVHTTDL ngày 22/7/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Thể lệ Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023;
Căn cứ tình hình tổ chức Cuộc thi thi Giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023 hiện nay, Ban tổ chức Cuộc thi tiến hành sửa đổi một số điều trong Thể Lệ Cuộc thi Giọng hát hay lần thứ I năm 2023 như sau:
- Tại Khoản 2 Đối tượng, mục II Quy định chi tiết:
Tăng tuổi đời từ của thí sinh đăng ký dự thi từ 16 – 32 tuổi, thành từ 16 – 35 tuổi;
- Tại khoản 2 Thời gian tổ chức các Vòng thi, mục III Thời gian địa điểm tổ chức
Vòng chung kết từ ngày 17/10/2023 sang ngày 22/10/2023
 
Trên đây là Thông báo về việc sửa đổi một số điều trong Thể lệ Cuộc thi của Ban tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023./.
 
 

 

Triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật

về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” trong Công an Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-BCA-X03 ngày 25/7/2023 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”,Công an tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai trong Công an Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” nhằm tuyên truyền lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ứng dụng công nghệ số trong sáng tạo nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ CAND.

2.Tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động – 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” nhằm tạo ra những tác phẩm mỹ thuật có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền về hìnhảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; giao lưuu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp sáng tác các tác phẩm mỹ thuật về hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát cơ động nói riêng và CAND nói chung.

3.Tổ chức Cuộc thi ảnh Nghệt huật và Trại sáng tác mỹ thuật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu theo Kế hoạch đề ra.

II.Nội dung và đối tượng tham gia

1.Nội dung đề tài

Các tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” thể hiện những nội dung trọng tâm sau:

          Ca ngợi truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát cơ động; tôn vinh sự hy sinh và những cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

          - Ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bản lĩnh, nhân văn, không quản ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; khắc họa những tấm gương dũng cảm, anh dũng hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

- Lan tỏa những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

2. Đối tượng tham gia

2.1. Cuộc thi ảnh nghệ thuật

- Tất cả công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không giới hạn độ tuổi. Công dân dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

- Cán bộ, chiến sĩ trong Công an Lạng Sơn (tập thể và cá nhân).

- Các thành viên Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

2.2. Trại sáng tác mỹ thuật: Các họa sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài lực lượng CAND.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối với Cuộc thi ảnh nghệ thuật

1.1. Thể lệ Cuộc thi

- Tham gia Cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định của Cuộc thi.

- Tác phẩm dự thi thể hiện đúng chủ đề, nội dung của Cuộc thi; sáng tác bằng phương pháp hiện thực truyền thống; không dùng kỹ xảo, không dân dụng. không cắt ghép; có thể điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, cân chỉnh màu sắc. Khi cần Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file ảnh gốc để đối chiếu. Những tác phẩm đã tham gia các cuộc thi trước đây sẽ được coi là không hợp lệ.

- Ảnh tham gia Cuộc thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam, không chứa những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền những hình ảnh bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc hành vi phá hoại. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thông tin chưa được kiểm duyệt, kiểm chứng, hình ảnh thiếu văn hóa. Ban Tổ chức có toàn quyền hủy bỏ những tác phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định của Cuộc thi mà không cần thông báo đến tác giả. Vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả.

- Trong trường hợp 1 nhóm (nhiều hơn 1 người) hợp tác cùng sáng tạo ra tác phẩm dự thi thì phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải được thực hiện bởi 1 nhóm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho trưởng nhóm hoặc 1 người đại diện trong nhóm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất, thất lạc, hư hỏng trong quá trình tác giả gửi tác phẩm về Ban Tổ chức dự thi.

- Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

1.2. Quy cách ảnh dự thi và gửi bài dự thi - Ảnh dự thi là ảnh đơn, ảnh bộ, dưới dạng kỹ thuật số.

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động (không sử dụng máy ảnh phim).

- Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng .jpg; kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 3500 pixel, độ phân giải từ 300 dpi trở lên.

- Kích thước ảnh:

+ Ảnh đơn: 30cm x 45 cm.

+ Ảnh bộ: gửi maket ảnh (bắt buộc); đánh số thứ tự ảnh, kích thước 40cm x 55cm.

- Mỗi cá nhân gửi không quả: 10 ảnh đơn, 03 ảnh bộ tham dự Cuộc thi.

- Ảnh tham dự Cuộc thi bắt buộc phải có các thông tin kèm theo: Bản đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm); họ tên cá nhân tác giả hoặc tên nhóm tác giả, dân tộc, năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ nơi ở, địa chỉ đơn vị đang công tác hoặc học tập, số điện thoại liên hệ: Tên tác phẩm, địa điểm và thời gian thực hiện tác phẩm, nội dung ý nghĩa tác phẩm.

1.3. Cách thức

- Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Công an tỉnh; tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tham dự cuộc thi; mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 02 tác phẩm, riêng đơn vị PK02 lựa chọn 10 tác phẩm có chất lượng tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi và nơi nhận tác phẩm: Các đơn vị nộp tác phẩm dự thi theo số lượng đã ấn định về Công an tỉnh (qua Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể, Phòng PX03) trước ngày 29/10/2023.

-Ban Giám khảo Cuộc thi Công an tỉnh tiến hành chấm sơ khảo các tác phẩm tham dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật trong Công an Lạng Sơn, lựa chọn 15 tác phẩm có chất lượng gửi Ban Tổ chức Bộ Công an: Thời gian thực hiện chấm sơ khảo từ ngày 03/11/2023 đến ngày 07/11/2023.

2. Đối với Trại sáng tác mỹ thuật

2.1. Đối với họa sĩ (tác giả)

- Họa sĩ viết bản đăng ký tham gia Trại sáng tác gửi về Ban Tổ chức Bộ Công an (dán ảnh 4 x 6) và tham gia đủ thời gian thâm nhập thực tế. Đối với các họa sĩ không có thời gian tham gia Trại sáng tác có thể gửi tác phẩm về Ban Tổ chức đảm bảo đúng nội dung, chủ đề quy định.

- Hoàn thành tác phẩm theo thời gian quy định của Ban Tổ chức (50 ngày, kể từ ngày kết thúc Trại sáng tác).

- Mỗi họa sĩ hoàn thành 02 tác phẩm theo chủ đề của Ban Tổ chức đề ra, có chất lượng tốt để tham gia trưng bày triển lãm.

2.2. Đối với tác phẩm mỹ thuật

- Tác phẩm phải thể hiện nổi bật, sống động về nội dung và nghệ thuật theo yêu cầu của đề tài và chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tác phẩm thuộc thể loại hội họa, thể hiện chất liệu sơn đầu trên vải hoặc sơn mài:

+ Kích thước tranh sơn dầu: In x 1,4 m; 80cm x 80cm (Không kể khung).

+ Kích thước tranh sơn mài: 60 cm x 90 cm (Không kể khung). - Tác phẩm đã hoàn thành gửi về Ban Tổ chức không được đóng khung.

* Bộ Công an được quyền sở hữu đối với các tác phẩm tham gia Trại sáng tác, được quyền in hoặc tái hiện các tác phẩm tham gia Trại sáng tác trong các ấn phẩm để phát hành phổ biến, tuyên truyền.

2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật

- Khai mạc, bế mạc: Dự kiến tháng 9/2023, tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Thời gian thâm nhập thực tế (25 ngày): Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Bắc Bộ (E24); Trung đoàn cảnh sát Cơ động Đông Bắc Bộ (E27); Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

2.4. Tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/10/2023, tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tổng kết trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật, Trại sáng tác mỹ thuật và khai mạc triển lãm (dự kiến tháng 2/2024): Tại thành phố Hà Nội.

IV. GIẢI THƯỞNG CẤP BỘ CÔNG AN

1. Giải thưởng Cuộc thi ảnh nghệ thuật

- Giải thưởng ảnh đơn:

+ 01 Giải đặc biệt: 10.000.000₫/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 10 giải A: 8.000.000đ/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 15 giải B: 5.000.000₫/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

+ 20 giải C: 3.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

+ 30 Giải khuyến khích: 2.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

- Giải thưởng ảnh bộ:

+ 01 Giải đặc biệt xuất sắc: 15.000.000₫/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 10 giải A: 10.000.000đ/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 15 giải B: 7.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị. Bộ Công an.

+ 20 giải C: 5.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

+ 30 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

2. Giải thưởng Trại sáng tác mỹ thuật:

- 01 giải đặc biệt: 30.000.0000đ và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an

- Giải A: 02 giải (20.000.000đ/giải) và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

- Giải B: 05 giải (15.000.000đ/giải) và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

- Giải C: 10 giải (10.000.000đ/giải) và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

- Giải Khuyến khích: 15 giải (5.000.000đ/giải) và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phát động tới toàn thể CBCS trong đơn vị hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch Cuộc thi trong Công an tỉnh đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, tập hợp tác phẩm dự thi gửi về Công an tỉnh (qua Phòng PX03) trước ngày 29/10/2023 để tập hợp chuyển Ban Giám khảo Công an tỉnh tổ chức chấm sơ khảo, gửi bài tham gia về Ban Tổ chức Bộ Công an. Kết quả tham gia Cuộc thi là tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm 2023.

Phòng PX03: Là đơn vị thường trực Cuộc thi trong Công an tỉnh; tham mưu ban hành kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai của các đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

          Quá trình triển khai thực hiện có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng PX03 (Đồng chí Thượng úy Đinh Thị Trang, cán bộ Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể, ĐT: 0944.654.988) để phối hợp, giải quyết./.

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Quảng Bình

Căn cứ Kế hoạch số 1246/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (01/7/1989 - 01/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024); Căn cứ Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình; Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CUỘC THI

1. Mục đích

- Thông qua cuộc thi để lựa chọn 01 (một) Biểu trưng (logo) thể hiện được đặc trưng của tỉnh Quảng Bình để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh. Góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Quảng Bình đến bạn bè trong và ngoài nước. 

- Phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức cuộc thi phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết thực, hiệu quả; công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm sâu rộng, thu hút nhiều tác giả tham gia.

- Mẫu Biểu trưng (logo) được lựa chọn bảo đảm đúng theo quy định của thể lệ cuộc thi, phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính thẩm mỹ, sự độc đáo, đặc trưng, ấn tượng, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và dễ ghi nhớ; có tính ứng dụng cao, sắc nét khi hiển thị trên thiết bị điện tử, thuận tiện trong việc in ấn, thu phóng, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu, thuận tiện cho việc tuyên truyền.

II. TÊN GỌI VÀ NỘI DUNG

1. Tên gọi: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình.

2. Nội dung: 

- Sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình phải có tính khái quát, nghệ thuật cao, tiêu biểu, nổi bật về truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Quảng Bình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh được những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới.

- Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình thể hiện những nét đặc trưng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của địa phương, có khả năng ứng dụng cao.

Thông tin chi tiết về tỉnh Quảng Bình có thể xem thêm tại:

http://svhtt.quangbinh.gov.vn

http://quangbinhtourism.vn

http://baoquangbinh.vn

http://quangbinh.gov.vn

http://qbtv.vn

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Các tổ chức, cá nhân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có khả năng sáng tác, thiết kế biểu trưng (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Tổ thư ký).

- Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả.

- Độ tuổi thí sinh không hạn chế; trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật.

2. Tác phẩm dự thi

2.1. Hình thức thể hiện

- Thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7cm x 21cm). Mẫu biểu trưng phóng to đặt chính giữa tờ giấy khổ A4, kích thước không quá 15cm x 15cm. Phía dưới, bên phải và bên trái của mẫu biểu trưng phóng to, là 02 mẫu biểu trưng thu nhỏ (đen trắng và màu) kích thước không quá 3cm x 3cm. Phía dưới bên góc trái tờ giấy là thông số màu của biểu trưng, phía dưới bên góc phải tờ giấy là phần mã số của Hội đồng nghệ thuật (theo Mẫu 2). Tác phẩm dự thi ngoài việc thể hiện trên giấy A4, cần sao chép file mềm vào đĩa CD hoặc USB.

- Chữ thể hiện trên Biểu trưng (logo): “Quảng Bình”.

- Mỗi mẫu biểu trưng phải có bản thuyết minh kèm theo không quá 100 từ trên khổ giấy A4 (theo Mẫu 3).

2.2. Màu sắc: Tối đa 03 (ba) màu (không kể màu trắng)

2.3. Bố cục: Chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối (phù hợp với thể loại biểu trưng).

2.4. Số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả, nhóm tác giả không quá 03 tác phẩm.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁCH THỨC GỬI HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ sau ngày ban hành Thể lệ   Cuộc thi đến 16h00’ ngày 15/11/2023 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy thời gian trên dấu Bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). Hết thời gian trên, nếu Ban Tổ chức chưa nhận được nhiều tác phẩm dự thi, thì sẽ xem xét, quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi.

2. Hồ sơ dự thi

- Phiếu đăng ký dự thi (theo Mẫu 1).

- Mẫu thiết kế biểu trưng (logo) trên khổ giấy A4 (theo Mẫu 2).

- Bản thuyết minh nội dung, ý nghĩa tác phẩm dự thi (mỗi tác phẩm một bản thuyết minh) (theo Mẫu 3).

- File mềm đính kèm trong thư điện tử (đối với hồ sơ nộp trực tuyến).

Tất cả thành phần hồ sơ dự thi nêu trên được đóng kín trong 01 phong bì khổ lớn (kích thước 32cm x 42cm), bên ngoài phong bì ghi: “Mẫu Biểu trưng tham gia Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình”. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, tác giả nộp thêm 01 USB chứa file gốc.

3. Nơi nhận và cách thức nhận hồ sơ dự thi

- Hình thức 1: Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp tại cơ quan Thường trực Ban Tổ chức hoặc theo đường bưu điện. 

Nơi nhận: Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình (Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Số 02. Nguyễn Thị Minh Khai,  thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.822875. Điện thoại di động: 0945945756). 

- Hình thức 2: Tác giả gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ email của Ban Tổ chức  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V. PHƯƠNG THỨC CHẤM CHỌN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Phương thức chấm chọn tác phẩm dự thi

Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi xét chọn theo 3 bước, cụ thể:

- Bước 1 (Sơ khảo): Căn cứ theo thể lệ, tiêu chí cuộc thi Hội đồng nghệ thuật sẽ xem xét và đánh giá các tác phẩm dự thi kèm theo bản thuyết minh để chấm và chọn ra 10 tác phẩm có kết quả điểm cao nhất từ đánh giá của Hội đồng để đề cử vào vòng Chung khảo. 

- Bước 2 (Chung khảo): Trên cơ sở 10 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng nghệ thuật sẽ bàn bạc, thảo luận lấy ý kiến của các chuyên gia để đánh giá sâu sắc hơn những giá trị nghệ thuật, tính sáng tạo, ý tưởng tạo hình và thông điệp của từng  tác phẩm dự thi. Từ đó sẽ tiến hành chấm và chọn ra  03 tác phẩm tốt nhất theo kết quả điểm đánh giá của Hội đồng để đề cử trao các giải Cuộc thi theo cơ cấu giải thưởng.

- Bước 3: Trên cơ sở các tác phẩm được chọn đề cử vào các giải của cuộc thi Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi sẽ lấy ý kiến các thành viên và tiếp tục cho điểm đánh giá để chọn 01 mẫu xuất sắc nhất, phù hợp nhất với mục đích, yêu cầu của cuộc thi để trao giải nhất và sử dụng làm biểu trưng chính thức của tỉnh. Đồng thời đánh giá 2 tác phẩm còn lại ấn định giải Nhì và giải Ba theo thang điểm thấp dần của Hội đồng. 

Trường hợp nếu có tác phẩm có điểm cao nhất cần phải điều chỉnh thêm cho hoàn chỉnh hơn thì Hội đồng sẽ đề nghị tác giả chỉnh sửa, bổ sung cho đến khi tác phẩm hoàn thiện cao nhất để trở thành tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất: 100.000.000 đồng/giải (Một trăm triệu đồng)

- 01 giải Nhì:   50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng)

- 01 giải Ba:    30.000.000 đồng/giải (Ba mươi triệu đồng)

Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải Nhất, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, đề nghị gia hạn thời gian dự thi.

VI. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Hội đồng nghệ thuật cuộc thi gồm các nhà quản lý, nhà sử học, các nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực thiết kế đồ họa thuộc các cơ quan, đơn vị, các chuyên ngành ở Trung ương và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình.

VII. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM DỰ THI

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi được hiểu và chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Cuộc thi. Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tác phẩm dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong nước và nước ngoài.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng tác phẩm dự thi này phục vụ các hoạt động thương mại nào khác.

- Không được sử dụng Biểu trưng (logo) đã đạt giải tại Cuộc thi này để tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Tác giả của tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi được nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tất cả các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả tham gia Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu trưng (Logo) chính thức của tỉnh Quảng Bình.

- Tác giả đạt giải khi đi nhận giải thưởng cần xuất trình căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân.

VIII. BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình được toàn quyền sở hữu, sử dụng bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải được chọn làm biểu trưng của tỉnh Quảng Bình.

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó; đồng thời, không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

- Mọi thông tin có liên quan đến Cuộc thi sẽ được cập nhật, thông báo trên: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình; Cổng du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình và các kênh thông tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình; Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể, cá nhân trong nước và nước ngoài để Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công tốt đẹp.

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề

“Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”

trong Công an Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCA-X03 ngày 25/7/2023 của Bộ Công an về tổ chứcCuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”,Công an tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai trong Công an Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” là hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động.

2. Thông qua Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học nhằm tuyên truyền những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; ca ngợi sự hy sinh, những giây phút sinh tử của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động giữa thời bình; biểu dương gương điển hình trong lực lượng Cảnh sát cơ động... qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng “Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ” vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

3. Tổ chức Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức tuyên truyền rộng khắp, thu hút đông đảo những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, văn học, nghệ thuật và cán bộ, chiến sĩ trong Công an Lạng Sơn hưởng ứng tham gia.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Nội dung chủ đề

- Ca ngợi bản chất anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định đây là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Lấy ngôn ngữ nghệ thuật để khắc họa những tấm gương dũng cảm hy - sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động qua các thời kỳ; hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động là khắc tinh của các loại tội phạm, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.

- Ca ngợi tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, hiệp đồng giúp đỡ của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

2. Loại hình sáng tác: Ca khúc, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký.

3. Đối tượng tham gia

- Mọi công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều có thể tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và Trại sáng tác âm nhạc, văn học về nội dung chủ đề trên với số lượng tác phẩm không hạn chế.

- Mời các nhạc sĩ, nhà viết văn chuyên nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân tham gia Trại sáng tác. Khuyến khích, động viên các tác giả là cán bộ, chiến sĩ Công an có khả năng, năng khiếu tham gia sáng tác.

4. Biện pháp tiến hành

4.1. Tổ chức Cuộc thi viết

- Công an các đơn vị, địa phương thông báo kế hoạch của Công an tỉnh phát động Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và tổ chức Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống" đến đông đảo Nhân dân, các văn nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ Công an để hưởng ứng tham gia (khuyến khích cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia); đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học, nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông địa phương phối hợp tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ có khả năng, năng khiếu tham gia sáng tác.

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm: Công an các đơn vị, địa phương; các tập thể, cá nhân ngoài lực lượng Công an nhân dân gửi tác phẩm hưởng ứng Cuộc thi sáng tác với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” về Công an tỉnh (qua Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, số 15, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) thời hạn cuối cùng là ngày 15/10/2023 (theo dấu công văn đến hoặc dấu bưu điện).

-Ban Giám khảo Cuộc thi Công an tỉnh tiến hành chấm sơ khảo các tác phẩm tham dự cuộc thi viết trong Công an Lạng Sơn, lựa chọn tác phẩm có chất lượng gửi Ban Tổ chức Bộ Công an: Thời gian thực hiện chấm sơ khảo từ ngày 20/10/2023 đến ngày 25/10/2023.

- Một số quy định về Cuộc thi viết:

(1) Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định của Cuộc thi.

(2) Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi.

(3) Sử dụng ngôn từ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

(4) Bài viết có thể đánh máy hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4 (không nhận tác phẩm in thành sách hoặc ấn phẩm).

(5) Tác phẩm gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghệ nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, số điện thoại cá nhân. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên và bút danh.

(6) Người dự thi đồng ý với tất cả quy định trong Thể lệ cuộc thi.

(7) Tác giả cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày, tỉnh từ ngày công bố kết quả.

(8) Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức,

(9) Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng bài dự thi cho các hoạt động tuyên truyền; tác giả không được khiếu nại về bản quyền.

(10) Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

4.2. Tổ chức Trại sáng tác

- Thời gian: 25 ngày, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023.

- Ban Tổ chức Trại sáng tác Bộ Công an mời các nhạc sĩ, nhà viết văn chuyên nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân đăng ký tham gia. Đối với các tác giả không có thời gian tham gia trại sáng tác có thể gửi tác phẩm về Ban tổ chức đảm bảo đúng nội dung, chủ đề quy định.

- Các tác giả gửi đề cương chi tiết tác phẩm về Ban Tổ chức (qua Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 01/8/2023.

- Một số quy định về Trại sáng tác

+ Đối với tác giả:

(1) Đăng ký tham gia và cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động sáng tác, nội quy, quy chế Trại sáng tác;

(2) Kết thúc Trại sáng tác, mỗi tác giả có ít nhất 01 tác phẩm theo nội dung chủ đề, thể loại gửi Ban Tổ chức;

(3) Ban Tổ chức đảm bảo phương tiện đi lại, nơi ăn, nghi; hỗ trợ kinh phí sáng tác và điều kiện phục vụ hoạt động sáng tác của các tác giả (Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo có tác phẩm tham gia hoạt động sáng tác của Trại nhưng sẽ không tham dự xét giải).

+ Đối với tác phẩm:

(1) Tác phẩm sáng tác tại Trại phải là tác phẩm mới, chưa được phổ biến, quảng bá dưới bất kỳ hình thức nào;

(2) Ban Tổ chức được toàn quyền lựa chọn, sử dụng tác phẩm của các tác giả tham gia Trại sáng tác.

4.3. Thời gian tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi viết và Trại sáng tác: Bộ Công an tổ chức tổng kết, khen thưởng, trao giải cho các tập thể, cá nhân, các tác giả có tác phẩm đạt giải vào tháng 2/2024.

5. Cơ cấu giải thưởng cấp Bộ Công an

5.1. Cuộc thi viết

- 01 Giải đặc biệt xuất sắc: 15.000.000₫ và Bằng khen của Bộ Công an.

- 10 giải A: 10.000.000 giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

- 15 giải B: 7.000.000đ/giải và Bằng khen của Bộ Công an.

- 20 giải C: 5.000.000đ/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.

- 30 giải khuyến khích: 3.000.000/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.

5.2. Trại sáng tác

* Giải thưởng lĩnh vực âm nhạc

- 01 Giải đặc biệt xuất sắc: 30.000.000đ và Bằng khen của Bộ Công an.

- 02 Giải A: 25.000.000đ/giải và Bằng khen của Bộ Công an.

- 03 Giải B: 20.000.000đ/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị. Bộ công an.

- 05 Giải C: 15.000.000₫ giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.

- 10 Giải Khuyến khích: 10.000.000đ/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.

* Giải thưởng lĩnh vực văn học

- 01 Giải đặc biệt xuất sắc: 30.000.000đ và Bằng khen của Bộ Công

- 02 Giải A: 20.000.000đ/giải và Bằng khen của Bộ Công an.

- 03 Giải B: 15.000.000đ/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị. Bộ công an.

- 05 Giải C: 10.000.000đ/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.

- 10 Giải Khuyến khích: 5.000.000đ/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.

7. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá tác phẩm

- Ban Tổ chức Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” Bộ Công an lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để giới thiệu, công bố rộng rãi trong Công an nhân dân và công chúng; xuất bản, phát hành trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

- Chuyển thể các tác phẩm văn học có chất lượng tốt sang kịch bản sân khấu, kịch bản phim truyền hình, điện ảnh để phổ biến, giới thiệu các tác phẩm trong đời sống hàng ngày, các sự kiện văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị trong Công an nhân dân.

III.Tổ chức thực hiện

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phát động tới toàn thể CBCS trong đơn vị hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch Cuộc thi trong Công an tỉnh đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, tập hợp tác phẩm dự thi gửi về Công an tỉnh (qua Phòng PX03) trước ngày 15/10/2023 để tập hợp chuyển Ban Giám khảo Công an tỉnh tổ chức chấm sơ khảo, gửi bài tham gia về Ban Tổ chức Bộ Công an. Kết quả tham gia Cuộc thi là tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm 2023.

Phòng PX03: Là đơn vị thường trực Cuộc thi trong Công an tỉnh; tham mưu ban hành kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai của các đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

          Quá trình triển khai thực hiện có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng PX03 (Đồng chí Thượng úy Đinh Thị Trang, cán bộ Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể, ĐT: 0944.654.988) để phối hợp, giải quyết./.

Page 1 of 3