Thứ năm, 14 Tháng 9 2023 07:22

Họp trực tuyến triển khai Đề án Tạp chí Văn nghệ điện tử

Chiều 29/8/2023, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc Họp trực tuyến triển khai Đề án Tạp chí Văn nghệ điện tử. Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Hội Văn học Nghệ thuật của 13 tỉnh trong cả nước, trong đó có Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về việc xây dựng và vận hành Tạp chí văn nghệ điện tử. Tại cuộc họp, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ những vấn đề về xây dựng Tạp chí điện tử, đồng thời giải đáp câu hỏi của các đại biểu dự họp. Đây là hoạt động ý nghĩa để Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh tiến tới xây dựng Tạp chí Văn nghệ điện tử, nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong thời đại chuyển đổi số 4.0.

NGỌC HẰNG

Read 103 times