Chiều 04/01/2024, Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đại diện 10 Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp Hội. Năm 2023, các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Cụm đã có bước đổi mới, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thành viên, tổ chức phát động các phong trào thi đua, đánh giá, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua đã được các đơn vị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với việc thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn chính trị của từng đơn vị… Tại Hội nghị,Cụm thi đua đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và Bằng khen cho Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; thống nhất bầu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh là Cụm trưởng, Hiệp hội Doanh nghiệp làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2024 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm.

ĐẶNG KÝ

Ngày 04/01/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong năm 2023, công tác lãnh đạo, định hướng hoạt động báo chí được tăng cường; việc ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực xuất bản, in, phát hành đã và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội; tỷ lệ thông tin tích cực tăng. Công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo, văn hoá, văn nghệ tham mưu cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những thành tựu và hạn chế trong năm 2023 đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác báo chí, văn hóa văn nghệ, khoa giáo năm 2024. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tích cực, phát huy vai trò trong truyền thông chính sách, định hướng, phản biện xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2023, kế hoạch năm 2024. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cho người làm báo; tích cực hưởng ứng các giải báo chí, phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí… Đối với công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, đồng chí lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; chủ động hướng dẫn, tham mưu công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

HOÀNG VI

Ngày 03/01/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong năm 2023, các mặt công tác của mặt trận, chương trình phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên được triển khai một cách đồng bộ, có chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được tổ chức bài bản, có chất lượng; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng và ủng hộ; công tác an sinh xã hội được triển khai một cách mạnh mẽ và có sự lan tỏa sâu rộng... Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm quan trọng để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức tốt các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, của địa phương; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong chương trình, Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVII, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành hiệp thương kiện toàn, bổ sung 3 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó có đại diện Hội Văn học Nghệ thuật. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân. 47 tập thể và 30 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023.

Sáng 28/12/2023, Hội trường Nhà khách Quốc hội (số 27A đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; công bố quyết định kết nạp hội viên mới và trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Vụ Trưởng Vụ Văn hoá Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong năm 2023, hoạt động văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số tại các vùng, miền có những chuyển biến tốt; nhiều chi hội, hội viên tâm huyết, tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội, đồng thời phối hợp, tham gia với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có hiệu quả; Hội đã tổ chức 6 trại sáng tác với 115 hội viên tham gia, kết quả thu được 375 tác phẩm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian, mỹ thuật, ảnh nghệ thuật và hàng chục bản thảo đề cương, phác thảo; Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về văn học nghệ thuật, về các tác giả, tác phẩm tại các khu vực, vùng miền trong cả nước; Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm năm 2023 cho 134 hội viên. Tại Hội nghị, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số công bố Quyết định kết nạp 32 hội viên mới và trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2023 cho 61 tác giả trong đó có 1 giải A, 14 giải B, 19 giải C và 27 giải Khuyến khích. Tỉnh Lạng Sơn có 5 tác giả đoạt giải trong đó có 02 giải C, 03 giải Khuyến khích và 02 hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn được kết nạp.

HOÀNG HƯƠNG

Page 2 of 65