Chiều 5/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương và đại diện cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Lạng Sơn. 6 tháng đầu năm 2021, công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, báo chí đã tập trung phản ánh kịp thời, đầy đủ những sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, của đất nước, trọng tâm là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, phản ánh kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy vậy, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hoạt động khoa giáo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng còn gặp phải một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được, trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị về công tác phối giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục hoạt động đúng với tôn chỉ mục đích, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để phản ánh thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước, trọng tâm là kỷ niệm 190 thành lập tỉnh; triển khai và tham gia các giải báo chí của trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh… Đối với các ngành văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, cần chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2021, tuyển sinh và khai giảng năm học 2021 - 2022; tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước…

HOÀNG VI

Ngày 4/7/2021, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học (lần thứ hai) đề tài: “Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của Nhân dân ta”. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; đại biểu đại diện các huyện, các nhà nghiên cứu lịch sử trung ương và địa phương; đại diện dòng họ Hoàng Đình xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng. 14 tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các nội dung: về sự nghiệp đánh Pháp của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh; ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa tới phong trào chống Pháp của Nhân dân ta; nhận định, dánh giá về cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh; những di tích, hiện vật của cuộc khởi nghĩa và thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh cần lưu giữ, xếp hạng, bảo vệ, khai thác, phát huy; giải pháp chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài và những kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành chức năng địa phương và Trung ương. Các nhà nghiên cứu đã thảo luận làm rõ những tồn nghi và mở ra vấn đề tiếp tục nghiên cứu; sau Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh.

TRỌNG ANH

Ngày 30/6/2021, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Hội. Đồng chí La Ngọc Nhung, Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Hội VHNT tỉnh đã quán triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII: Nghị quyết Đại hội XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng… Thông qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Chi bộ, đảng viên, cán bộ cơ quan Hội, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong khuôn khổ chương trình, Văn phòng Hội VHNT tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, do diễn biến phức tạp của dịch Covid, một số hoạt động hoãn theo chỉ đạo của cấp trên, bên cạnh đó các hoạt động bám sát chương trình trọng tâm của Hội đề ra như: Tổ chức thực tế sáng tác cho các hội viên Chi hội Mỹ thuật, Nhiếp ảnh; Tổ chức thành công trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2021 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn nhân dịp Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2021)… Trong 6 tháng cuối năm, Hội VHNT tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, chỉ đạo của các cấp; Phối hợp tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn; Thu nhận các tác phẩm của hội viên từ các đợt thực tế sáng tác; Tổ chức xét hỗ trợ sáng tạo các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2021…

HOÀNG HƯƠNG

Ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ VHTT&DL trình bày 02 dự thảo. Theo đó, dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 khẳng định rõ mục tiêu khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 thể hiện những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực du lịch. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung như: Xây dựng chỉ số văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch; Chú trọng quy hoạch phát triển du lịch liên vùng, phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc tại mỗi địa phương, thúc đẩy thị trường du lịch nội địa; Ban hành cơ chế, chính sách phát triển du lịch, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các vùng tạo động lực phát triển du lịch… Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ VHTT&DL tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để sớm hoàn thiện dự thảo. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn mang tính thời sự trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020; phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai các nhiệm vụ mới sau khi Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành.

 HOÀNG VI

Page 7 of 53