Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 08:50

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”

Sáng 29/3/2024, Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức  . Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện và 300 điểm cầu cấp cơ sở với hơn 21.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”; Quán triệt nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua việc học tập chuyên đề năm 2024 và quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phát huy truyền thống văn hóa con người Xứ Lạng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HOÀNG HƯƠNG

Read 72 times