Thứ sáu, 02 Tháng 2 2024 09:37

Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi gặp mặt công bố Quyết định kết nạp Hội viên và phong tước hiệu AVAPA năm 202

Ngày 10/01/2024, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi gặp mặt công bố Quyết định kết nạp Hội viên và phong tước hiệu AVAPA năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Trưởng, phó các phòng ban của Hội cùng các Hội viên Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Thay mặt Chi hội, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đàm Tiến Sơn đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về việc kết nạp Hội viên và phong tước hiệu AVAPA năm 2023 cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng, Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Như vậy tính đến nay, Lạng Sơn có 07 Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được phong tước hiệu.

HOÀNG HƯƠNG

Read 58 times