Thứ sáu, 08 Tháng 9 2023 09:32

Triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” trong Công an Lạng Sơn

 

Triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật

về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” trong Công an Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-BCA-X03 ngày 25/7/2023 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”,Công an tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai trong Công an Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” nhằm tuyên truyền lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ứng dụng công nghệ số trong sáng tạo nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ CAND.

2.Tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động – 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” nhằm tạo ra những tác phẩm mỹ thuật có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền về hìnhảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; giao lưuu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp sáng tác các tác phẩm mỹ thuật về hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát cơ động nói riêng và CAND nói chung.

3.Tổ chức Cuộc thi ảnh Nghệt huật và Trại sáng tác mỹ thuật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu theo Kế hoạch đề ra.

II.Nội dung và đối tượng tham gia

1.Nội dung đề tài

Các tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” thể hiện những nội dung trọng tâm sau:

          Ca ngợi truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát cơ động; tôn vinh sự hy sinh và những cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

          - Ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bản lĩnh, nhân văn, không quản ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; khắc họa những tấm gương dũng cảm, anh dũng hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

- Lan tỏa những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

2. Đối tượng tham gia

2.1. Cuộc thi ảnh nghệ thuật

- Tất cả công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không giới hạn độ tuổi. Công dân dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

- Cán bộ, chiến sĩ trong Công an Lạng Sơn (tập thể và cá nhân).

- Các thành viên Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

2.2. Trại sáng tác mỹ thuật: Các họa sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài lực lượng CAND.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối với Cuộc thi ảnh nghệ thuật

1.1. Thể lệ Cuộc thi

- Tham gia Cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định của Cuộc thi.

- Tác phẩm dự thi thể hiện đúng chủ đề, nội dung của Cuộc thi; sáng tác bằng phương pháp hiện thực truyền thống; không dùng kỹ xảo, không dân dụng. không cắt ghép; có thể điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, cân chỉnh màu sắc. Khi cần Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file ảnh gốc để đối chiếu. Những tác phẩm đã tham gia các cuộc thi trước đây sẽ được coi là không hợp lệ.

- Ảnh tham gia Cuộc thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam, không chứa những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền những hình ảnh bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc hành vi phá hoại. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thông tin chưa được kiểm duyệt, kiểm chứng, hình ảnh thiếu văn hóa. Ban Tổ chức có toàn quyền hủy bỏ những tác phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định của Cuộc thi mà không cần thông báo đến tác giả. Vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả.

- Trong trường hợp 1 nhóm (nhiều hơn 1 người) hợp tác cùng sáng tạo ra tác phẩm dự thi thì phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải được thực hiện bởi 1 nhóm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho trưởng nhóm hoặc 1 người đại diện trong nhóm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất, thất lạc, hư hỏng trong quá trình tác giả gửi tác phẩm về Ban Tổ chức dự thi.

- Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

1.2. Quy cách ảnh dự thi và gửi bài dự thi - Ảnh dự thi là ảnh đơn, ảnh bộ, dưới dạng kỹ thuật số.

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động (không sử dụng máy ảnh phim).

- Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng .jpg; kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 3500 pixel, độ phân giải từ 300 dpi trở lên.

- Kích thước ảnh:

+ Ảnh đơn: 30cm x 45 cm.

+ Ảnh bộ: gửi maket ảnh (bắt buộc); đánh số thứ tự ảnh, kích thước 40cm x 55cm.

- Mỗi cá nhân gửi không quả: 10 ảnh đơn, 03 ảnh bộ tham dự Cuộc thi.

- Ảnh tham dự Cuộc thi bắt buộc phải có các thông tin kèm theo: Bản đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm); họ tên cá nhân tác giả hoặc tên nhóm tác giả, dân tộc, năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ nơi ở, địa chỉ đơn vị đang công tác hoặc học tập, số điện thoại liên hệ: Tên tác phẩm, địa điểm và thời gian thực hiện tác phẩm, nội dung ý nghĩa tác phẩm.

1.3. Cách thức

- Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Công an tỉnh; tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tham dự cuộc thi; mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 02 tác phẩm, riêng đơn vị PK02 lựa chọn 10 tác phẩm có chất lượng tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi và nơi nhận tác phẩm: Các đơn vị nộp tác phẩm dự thi theo số lượng đã ấn định về Công an tỉnh (qua Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể, Phòng PX03) trước ngày 29/10/2023.

-Ban Giám khảo Cuộc thi Công an tỉnh tiến hành chấm sơ khảo các tác phẩm tham dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật trong Công an Lạng Sơn, lựa chọn 15 tác phẩm có chất lượng gửi Ban Tổ chức Bộ Công an: Thời gian thực hiện chấm sơ khảo từ ngày 03/11/2023 đến ngày 07/11/2023.

2. Đối với Trại sáng tác mỹ thuật

2.1. Đối với họa sĩ (tác giả)

- Họa sĩ viết bản đăng ký tham gia Trại sáng tác gửi về Ban Tổ chức Bộ Công an (dán ảnh 4 x 6) và tham gia đủ thời gian thâm nhập thực tế. Đối với các họa sĩ không có thời gian tham gia Trại sáng tác có thể gửi tác phẩm về Ban Tổ chức đảm bảo đúng nội dung, chủ đề quy định.

- Hoàn thành tác phẩm theo thời gian quy định của Ban Tổ chức (50 ngày, kể từ ngày kết thúc Trại sáng tác).

- Mỗi họa sĩ hoàn thành 02 tác phẩm theo chủ đề của Ban Tổ chức đề ra, có chất lượng tốt để tham gia trưng bày triển lãm.

2.2. Đối với tác phẩm mỹ thuật

- Tác phẩm phải thể hiện nổi bật, sống động về nội dung và nghệ thuật theo yêu cầu của đề tài và chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tác phẩm thuộc thể loại hội họa, thể hiện chất liệu sơn đầu trên vải hoặc sơn mài:

+ Kích thước tranh sơn dầu: In x 1,4 m; 80cm x 80cm (Không kể khung).

+ Kích thước tranh sơn mài: 60 cm x 90 cm (Không kể khung). - Tác phẩm đã hoàn thành gửi về Ban Tổ chức không được đóng khung.

* Bộ Công an được quyền sở hữu đối với các tác phẩm tham gia Trại sáng tác, được quyền in hoặc tái hiện các tác phẩm tham gia Trại sáng tác trong các ấn phẩm để phát hành phổ biến, tuyên truyền.

2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật

- Khai mạc, bế mạc: Dự kiến tháng 9/2023, tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Thời gian thâm nhập thực tế (25 ngày): Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Bắc Bộ (E24); Trung đoàn cảnh sát Cơ động Đông Bắc Bộ (E27); Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

2.4. Tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/10/2023, tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tổng kết trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật, Trại sáng tác mỹ thuật và khai mạc triển lãm (dự kiến tháng 2/2024): Tại thành phố Hà Nội.

IV. GIẢI THƯỞNG CẤP BỘ CÔNG AN

1. Giải thưởng Cuộc thi ảnh nghệ thuật

- Giải thưởng ảnh đơn:

+ 01 Giải đặc biệt: 10.000.000₫/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 10 giải A: 8.000.000đ/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 15 giải B: 5.000.000₫/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

+ 20 giải C: 3.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

+ 30 Giải khuyến khích: 2.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

- Giải thưởng ảnh bộ:

+ 01 Giải đặc biệt xuất sắc: 15.000.000₫/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 10 giải A: 10.000.000đ/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

+ 15 giải B: 7.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị. Bộ Công an.

+ 20 giải C: 5.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

+ 30 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

2. Giải thưởng Trại sáng tác mỹ thuật:

- 01 giải đặc biệt: 30.000.0000đ và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an

- Giải A: 02 giải (20.000.000đ/giải) và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.

- Giải B: 05 giải (15.000.000đ/giải) và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

- Giải C: 10 giải (10.000.000đ/giải) và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

- Giải Khuyến khích: 15 giải (5.000.000đ/giải) và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phát động tới toàn thể CBCS trong đơn vị hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch Cuộc thi trong Công an tỉnh đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, tập hợp tác phẩm dự thi gửi về Công an tỉnh (qua Phòng PX03) trước ngày 29/10/2023 để tập hợp chuyển Ban Giám khảo Công an tỉnh tổ chức chấm sơ khảo, gửi bài tham gia về Ban Tổ chức Bộ Công an. Kết quả tham gia Cuộc thi là tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm 2023.

Phòng PX03: Là đơn vị thường trực Cuộc thi trong Công an tỉnh; tham mưu ban hành kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai của các đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

          Quá trình triển khai thực hiện có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng PX03 (Đồng chí Thượng úy Đinh Thị Trang, cán bộ Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể, ĐT: 0944.654.988) để phối hợp, giải quyết./.

Read 1029 times