Thứ sáu, 06 Tháng 10 2023 02:06

Tọa đàm kỷ niệm 83 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2023)

Sáng 27/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 83 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2023). Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo chủ chốt huyện Bắc Sơn qua các thời kỳ; thân nhân gia đình các đồng chí cán bộ Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ đã từng hoạt động tại chiến khu Bắc Sơn...Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử của Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn - một trong những sự kiện lịch sử có tầm vóc và ý nghĩa quan trọng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần to lớn vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Phát biểu tại chương trình tọa đàm, lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn nhấn mạnh: Kỷ niệm 83 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn là dịp để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Bắc Sơn ôn lại truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết một lòng đấu tranh giải phóng dân tộc của các thế hệ cha anh đi trước. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ tích cực phát huy những thành tích đã đạt được, chung sức chung lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGỌC HẰNG

Read 84 times